www.sun-print.se © 2014 • info@sun-print.se

 

 

 

Design af knappar

 

Ditt layout är det som skall tryckas på framsidan av knappen. Layoutet kan innehålla text, grafik, en logotyp, en teckning, en illustration och mycket annat.
 
Layoutet
När du designar en knapp bör du tänka på att diametern på ditt layout skall vara större än diametern på den synliga delen av knappen. Det är så att vi skall kunna trycka dina knappar med en snygg layout, där bakgrundsfärger, grafik eller bilder viks med runt omkring kanten på den färdiga knappen.
 
Om du t.ex. designar en 44 mm knapp i Adobe Indesign eller Illustrator upprättar du bara ett nytt dokument på 51 x 51 mm. Gör sedan två cirklar på 44 respektive 51 mm og centrera dem, så har du markerat ditt arbetsområde. Dina bakgrundsfärger, grafik eller bilder skall gå helt ut till den yttersta cirkeln på 51 mm.
 
I nedanstående tabell kan du se de exakta mått som skall användas i din layoutfil.

 

Knapp diameter

25 mm

32 mm

38 mm

44 mm

50 mm

56 mm

63 mm

75 mm

88 mm

44 x 68 mm

Fil diameter

32 mm

41 mm

47 mm

51 mm

61 mm

67 mm

74 mm

88 mm

102 mm

61 x 85 mm

 

Exempler:

 

   

 

OBS! Den streckade linjen skall inte vara synlig i din designfil, den markerar bara framsidan av din knapp, dvs. det synliga området. Ditt layout skall alltså vara innanför den streckade linjen.

 

Tänk på att du inte får placera text, linjer eller annan grafik tätt på den yttersta kanten, eftersom objekt nära kanten böjs med runt kanten av knappen.
 
Texter / typsnitt / fonter
All text skall outlines / vektoriseras. Eventuellt kan du skicka med typsnittet som fontfil. På så sätt undgås problem om du använder ett typsnitt som vi inte har på våra datorer.

 

Du kan vektorisera din text i Illustrator genom att markera texten, och därefter välja ”Create Outlines” i menyn ”Type”.

 

 

Om du vill ha text runt kanten på en knapp skall texten hållas 2-3 mm från den synliga kanten på knappen (den innersta streckada linjen).
 
OBS! Vi avråder dig från att göra ett layout, där evt. text placeras snett. De som skall gå med din knapp kommer sannolikt att tro att texten skall vara vågrätt, og därför få intrycket att säkerhetsnålen på baksidan sitter fel. OBS: Kom ihåg att läsa korrektur på dina texter og kontrollera stavfel.
 
Vilka filtyper kan vi ta emot?
Vi ser gärna att du sparar din fil som en .pdf-fil. Vi föredrar en vektoriserad fil, eftersom det gör det lättare för oss om vi skall ändra på ditt design, t.ex. vid återbeställningar. Du kan också skicka ditt design i .ai, .eps eller .psd-format. Du kan även sända oss en .jpg eller .tiff fil med HØG upplösning.

 

Färgprofiler CMYK
Ditt layout skrivs ut digitalt. Därför skall du välja CMYK-färger. Tänk på att pantone färger kan ändras när de konverteras till CMYK.

 

På samma sätt kommer grafik från din hemsida typiskt att ändras, eftersom web-grafik görs i RGB färger. Tänk också på, att färgerna på din skärm skiljer sig från de färger som skrivs ut på papper.

 

Om du vill vara helt säker på att färgerna blir rätt, på de knappar vi skall producera, kan du få tillsänt ett provtryck innan vi sätter igång produktionen. Om vi själva är osäkra på färgerna kontaktar vi dig, och skickar evt. ett provtryck.
 
DPI – upplösning
Du skall göra ditt artwork/figur med en upplösning på minst 300 dpi. Det ger en perfekt utskrifs-kvalitet. Är upplösningen mindre, kan vi inte garantera för kvaliteten på utskriften.

 

Tänk på, att när du ser grafik från din hemsida på skärmen kan det se ut som om bildkvaliteten är bra. När det skrivs ut kommer det dock ofta se väldigt grynigt ut, eftersom uplösningen t.ex. bara är 72 dpi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver du hjälp?


Vi hjälper gärna till med att designa din knapp. Skicka oss en mail, elller ring, och förklara hur din knapp skall se ut, och skicka evt. logotyp eller grafik till oss via mail.

 

Vi utformar ett förslag, och skickar det till godkännande som en PDF-fil, via mail.